Một trong những cơn ác mộng tồi tệ nhất của học sinh trong trường học là kỳ thi cuối kỳ. Nó không chỉ là bài kiểm tra khó nhất, mà còn là kỳ thi quyết định có ảnh hưởng lớn đến kết quả cả năm của bạn. Trừ khi bạn là đứa luôn có điểm số tốt nhất trong lớp, bạn phải cảm thấy khá căng thẳng khi bạn đang làm bài kiểm tra cuối cùng.