Bitcoin -BTC là gì? Vì sao nó luôn có giá trị và cách mà Btc hoạt động

Bitcoin -BTC là gì? Vì sao nó luôn có giá trị và cách mà Btc hoạt động

Bitcoin là một loại tiền kỹ thuật số hoạt động không có bất kỳ sự kiểm soát trung ương hoặc sự giám sát của các ngân hàng hoặc chính phủ. Thay vào đó, nó dựa vào phần mềm ngang hàng và mật mã học. Một sổ cái công khai ghi lại tất cả các giao dịch và […]

Continue Reading